MUZEUM V ROCE 2030

 

13.6.2013 uspořádal MUSOFT.CZ se společnostmi ORACLE a Intel v Pardubickém muzeu odborný seminář na téma "MUZEUM V ROCE 2030".
 

Semináře se zúčastnilo více než 70 hostů - například z ministerstva kultury, krajských úřadů, muzeí a galerií z celé České republiky (Národní muzeum, Památník národního písemnictví, Muzeum hl. města Prahy, Moravské zemské muzeum, Národní galerie...), archeologických ústavů a dalších institucí.

Zástupci MUSOFT.CZ (P.Mlčoch, J.Sýkora) mimo jiné představili nové možnosti evidence sbírek v systému MUSEION (automatizovaný systém zpracování multimédií, fulltextové vyhledávání, online publikaci, inventarizaci pomocí tabletu, QR kódy..), vzorový postup při akvizici, digitalizaci a katalogizaci s pomocí průvodců.

Mgr. Pavel Mlčoch (ředitel MUSOFT.CZ) dále srovnal evidenční metody od roku 1975 dodnes a představil vizi Chytrého muzea v roce 2030 - zavedení jednoznačného identifikátoru kulturní památky, vznik rezortní integrační sběrnice, rozvoj interoperability systémů, zavedení autoritativních a lingvistických slovníků, zásadní modernizaci CES, zavedení celorezortního systému schvalování procesů - WORKFLOW a zavedení komunikačních rozhraní mezi muzei a archeologickými ústavy a výzkumy - přenost dat z odborného "nultého" stupně muzejní evidence".

PhDr. Pavel Douša, Ph.D. (ředitel Historického muzea Národního muzea) představil portály eSbirky.cz a Europeana.eu, možnosti publikace sbírek a dalšího využití digitalizovaného obsahu v evropském kontextu, roli Národního muzea jako českého agregátora, vzdělávacího a metodického centra a technologického lídra. Konkrétním příkladem využítí digitalizovaných sbírek je vzdělávací portál Dvacatestoleti.eu (realizoval MUSOFT.CZ), který k výuce a prezentaci využívá digitalizovaná data ze všech českých muzeí publikujících do eSbirky.cz. Inovativním počinem portálu jsou například virtuální výstavy studentů v reálných prostorech českých muzeí.

 


 

Mgr. Jitka Rychlíková (ředitelka Východočeského muzea) a Mgr. Miroslava Šmolíková (vedoucí archeologického oddělení Muzea hl. města Prahy) popsaly zkušenosti s přechodem od systému DEMUS k MUSEION a aktuální stav evidence sbírek v jejich muzeích. Zavedení MUSEIONU pro evidenci sbírek dle jejich slov pomohlo radikálním způsobem zlepšit evidenci a systém kontroly. Díky propracovaným systémům oprávnění a kontrol jsou nyní odborná data v perfektním stavu a douhá léta trvající problémy a evidenční nedostatky byly definitivně odstraněny.

 

Vyhodnocení dotazníkové ankety:

  • 93% dotázaných není spokojeno se stávajícím evidenčním systémem sbírek
  • Největší pracovníků MG výhrady směřují k minimální bezpečnosti, nesíťovosti, špatné kompatibilitě, velmi komplikované publikaci a nulovém rozvoji.
  • Ředitelé a management MG nejčastěji připomínkují minimální možnost kontroly evidence, sbírkotvorné činnosti a práce odborných oddělení, chybějí souhrnné a statistické přehledy, velmi komplikované hlášení do CES
  • Na prezentaci účastíky nejvíce zaujala práce v MUSEIONu prostřednictvím tabletu (zejména inventarizace pomocí QR), automatizavaná digitalizace a zpracování obrázků, online publikace, kompatibilita MUSEION s evropskými standardy a projekty
  • Do připravovaného projektu autoritativních slovníků se přihlásilo několik velkých muzeí 

 

Na závěr semináře jsme společně navštívíli rekonstruovanou kapli a díky zajímavému výkladu pí. Heleny Slepičkové (Východočeské muzeum) jsme se seznámili s historií a památkami Pardubického zámku.

 

Videoukázka ze semináře:

 

 

 

Všem prezentujícím, hostům i partnerům děkujeme za milý a přínosný den a doufáme, že i tento seminář pomohl české historii s návratem na zasloužené evropské výsluní.

 
 
Za MUSOFT.CZ
Pavel Mlčoch
ředitel společnosti
 
 
 
 

technická podpora