MUSEION - REFERENCE

 

MUSOFT.CZ – selected references

eSbirky.cz – Certified Czech national aggregator European cultural content
(Project of National museum and MUSOFT.CZ) 
 
National Museum (Národní muzeum)
Museum of Czech literature (Památník národního písemnictví)
Museum of literature in Moravia (Památník písemnictví na Moravě)
Silesian Museum (Slezské zemské muzeum)
Museum of Romani culture (Muzeum romské kultury)
Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze)
Museum of Decorative Arts in Prague (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze)
Postal Museum (Poštovní muzeum)
Museum of the Brno Region (Muzeum Brněnska)
Local Museun in chrudim (Regionální muzeum v Chrudimi)
Museum of the Bojkovice region (Muzeum Bojkovska)
Czech Police Museum (Muzeum Policie České republiky)
Cofee Museum (Muzeum kávy)
Hiker Museum (Trampské muzeum)
Museum and gallery Mlejn (Muzeum a galerie Mlejn)
City Museum in Skuteč (Městské muzeum ve Skutči)
Local Museum and gallery in Jičín (Regionální muzeum a galerie v Jičíně)
Town Museum and gallery Polička (Městské muzeum a galerie Polička)
Town Museum Sedlčany (Městské muzeum Sedlčany)
Local Museum Teplice (Regionální muzeum v Teplicích)
Technical Msueum Brno (Technické muzeum v Brně)
Mining Museum Příbram (Hornické muzeum Příbram)
Masaryk Museum in Hodonín (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
North Bohemian Museum in Liberec (Severočeské muzeum v Liberci)

 

Czech Museums and Galleries
Prague City Museum (Muzeum hlavního města Prahy)
Prague Town Gallery (Galerie hlavního města Prahy)
National Museum – Náprstek Museum (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum)
National Museum – Natural History Museum (Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum)
East Bohemian Museum Pardubice (Východočeské muzeum v Pardubicích)
Museum of Central Otava Region Strakonice (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Museum Bruntál (Muzeum v Bruntále)

Slovakia
Archeological institut Slovak Academy of Sciences (contract negotiations, pre-implementation analysis)
Slovenský archeologický ústav Nitra

Educational Institutions 
Catholic Theological Faculty of Charles University
Higher vocational school of textile crafts and secondary art school of textile crafts

WWW web sites
Interactive virtual reality – pamatnik-vitkov.dvacatestoleti.eu
Educational web site dvacatestoleti.eu
Muzeumprahy.cz
Vcm.cz

 

 

 

technical support